Saturday, 10 December 2011

Perubahan Keadaan Bahan (Sains Tahun 5)

Perubahan keadaan bahan


  1. Jirim boleh berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain apabila ianya dipanaskan atau disejukkan.
  2. Apbila jirim dipanaskan, zarah – zarahnya akan menerima tenaga haba menyebabkan tenaga kinetik zarah turut bertambah.
  3. Apabila jirim disejukkan, zarah akan membebaskan haba menyebabkan tenaga kinetik zarah – zarah berkurang.


 Proses

Peleburan
Pepejal - Cecair
Haba : Diserap
Tenaga Kinetik :Bertambah

Pembekuan
Cecair - Pepejal
Haba : Dibebaskan
Tenaga Kinetik :Berkurang

Pendidihan / Penyejatan
Cecair - Gas
Haba : Diserap
Tenaga Kinetik : Bertambah

Kodensasi
Gas - Cecair
Tenaga : Dibebas
Tenaga Kinetik : Berkurang

Pemejalwapan
Pepejal - Gas
Tenaga: Diserap
Tenaga Kinetik : Bertambah

Pemejalwapan
Gas - Pepejal
Tenaga: Dibebas
Tenaga Kinetik : Berkurang

No comments:

Post a Comment